Beeldmateriaal rond Zwitserse kaas

Voor uw mediawerk stelt Switzerland Cheese Marketing AG u gratis beeldmateriaal ter beschikking. Contacteer ons via media(at)scm-cheese.com en wij zullen u direct de gewenste afbeeldingen bezorgen. Gelieve bij het gebruik ervan de bronvermelding “©Switzerland Cheese Marketing” te gebruiken en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden in acht te nemen.

Gebruiksvoorwaarden beeldmateriaal

Alle rechten blijven in handen van Switzerland Cheese Marketing AG of de overeenkomstige soortenorganisatie. Derden hebben het exclusieve recht om de afbeelding in het kader van deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Voor de publicatie dient de Bronvermelding “©Switzerland Cheese Marketing” zodanig te worden vermeld en gebruikt, dat deze voor derden  gemakkelijk herkenbaar is.

De ter beschikking gestelde afbeeldingen zijn uitsluitend bestemd voor mediawerk of voor producties in nadrukkelijke opdracht van Switzerland Cheese Marketing. Gebruikmaking van de afbeeldingen (productreclame, Internet, reclame van derden, eigen producten, enz.) is ten strengste verboden. Elke andere gebruikmaking door derden, van de betreffende afbeeldingen, is eveneens verboden. Zonder toestemming van de houder van het auteursrecht (Switzerland Cheese Marketing AG of soortenorganisaties) mogen de afbeeldingen noch digitaal, noch conventioneel worden bewerkt of veranderd.  

Switzerland Cheese Marketing AG behoudt zich het recht voor om bij misbruik en onrechtmatig gebruik van het beeldmateriaal, evenals bij schending van de betreffende gebruiksvoorwaarden, juridische stappen te zetten.