Wie zijn onze aandeelhouders?

De volledige Zwitserse kaassector is vertegenwoordigd in het aandeelhouderschap van SCM. De leden zijn de Producteurs Suisses de Lait (PSL), Zwitserse melkveehouders, de kaasproducenten (Fromarte), kaassoortorganisaties en kaashandelsbedrijven.

PDF Melk- en kaasproducenten en exporteurs

Een lijst van alle producenten en exporteurs om te downloaden.

Hoe word ik aandeelhouder van Switzerland Cheese Marketing NV?

De overdracht van aandelen aan nieuwe aandeelhouders vereist de instemming van de Raad van bestuur (artikel 4, al. 1 van de statuten van Switzerland Cheese Marketing SA van 12 maart 2004). Het verzoek tot opname in het aandeelhoudersregister moet schriftelijk worden toegezonden aan de Voorzitter van de Raad van bestuur die beslist over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders. Het indienen van een aanvraag staat in principe open voor alle handelsbedrijven, branche of soortorganisaties, ander type organisaties en individuen.

DEF_Organigramm_SCM_2022_FR.jpg

Organisatieschema Switzerland Cheese Marketing